+381 11 318 82 81
+381 11 347 69 00
+381 65 827 74 05
+381 65 239 35 57

Blog Post

Kako funkcionišu protivpožarna vrata?

Jedan od najboljih načina zaštite od požara je postavljanje protivpožarnih vrata. Ovaj tip vrata služi da spreči širenje požara sa jedne na drugu stranu. Koriste se kako u poslovnim zgradama tako i u privatnim objektima.

 

Postavljanje PP vrata ne znači da ste oslobođeni briga po pitanju požara, potrebne su sve mere predostrožnosti.

 

Kako ona funkcionišu?
Protivpožarna vrata služe kao barijera između dva prostora, sobe i hodnika ili dva dela hodnika i zadržavaju požar samo sa jedne strane. Protivožarna vrata moraju da savršeno odgovaraju prostoru, da ni vazduh ne cirkuliše, a da ipak mogu lako da se otvore i zatvore.

 

Naravno da bi ova zaštita od požara bila efektivna potrebno je i da kompletan objekat bude prilagođen zaštiti od požara, materijal od kog je objekat građen treba da bude prilagođen, kao i raspored prostorija. Najbolji materijal je beton, jer beton zapravo ne gori.

 

Protivpožarna vrata mogu da zadrže požar različito vreme. Najčešća su ona koja zadržavaju požar 30 minuta i ona se koriste u kućnim uslovima. Sva PP vrata koja možete naći na ovom sajtu su testirana na 90-120 minuta izdržljivosti.

 

I pored toga što su sama vrata urađena izuzetno precizno, većina modela ima dodatnu zaštitu od dima koja se na toploti širi i na taj način sprečava da i najmanje količina dima prodre na drugu stranu.