Protivpožarna vrata – standardne dimenzije

Protivpožarna vrata standardnih dimenzija sa atestom na 90 minuta vatrootpornosti se nalaze na našem lageru pa su samim tim dostupna odmah svakom našem kupcu. Dimenzije protivpožarnih vrata su:
800×2050, 900×2050, 900×2150, 1000×2050 i 1000×2150.

 

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Raspitajte se o proizvodu

Odgovaramo u istom danu.

Cena na upit!

 • Opis Proizvoda
 • Tehničke karakteristike

Product Description

Protivpožarna vrata – opis

Protivpožarna vrata ili skraćeno PP vrata iz ove grupe su proizvedena u renomiranoj Italijanskoj fabrici. Sva protivpožarna vrata poseduju fabrički atest kao i atest EU na 120 minuta vatrootpornosti. Takođe vrata poseduju atest nadležnog instituta “IMS”- Beograd  na 90 minuta vatrootpornosti i to prema JUS U.J1.160. Uz sva protivpožarna vrata kupljena u našem preduzeću svaki kupac dobija originalnu prateću atestnu pločicu sa kojom se potvrđuje sam atest a koja sadrži ime proizvođača, uvoznika i sam broj atesta koji se dobija u fotokopiji uz sva vrata, a koji je neophodan prilikom primopredaje objekata pred nadležnom inspekcijom. Takođe se uz svaka vrata dobija originalna pisana izjava prodavca sa podacima iz atesta a koja sadrži i podatke o kupcu vrata kao i podatke o lokaciji za koju su vrata i namenjena.

Protivpožarna vrata iz ove serije se izrađuju u standardnim dimenzijama i to:

800×2050,800×2150,900×2050,900×2150,1000×2050 i 1000x2150mm.

Vrata se nalze na lageru tako da je rok isporuke i ugradnje sveden na minimum. Takođe, PP vrata se mogu poručiti u bilo kojoj drugoj meri, s tim što treba voditi računa da je rok isporuke dosta duži (30-45 dana) a sama cena je prilično viša od cene za standardna protivpožarna vrata. Iz tog razloga se unapred treba pripremati i po mogućnosti na objekte na kojima se traže protivpožarna vrata ostavljati standardne zidarske otvore, a kao rezultat dobijamo jeftiniju gradnju. Za sva protivpožarna vrata kupljena u našem preduzeću smo obezbedili opciju ugradnja vrata. Montaža vrata je poverena obučenim ekipama montažera sa dugogodišnjim iskustvom u svom poslu. Ova protivpožarna vrata su osmišljena tako da je sama ugradnja vrata vrlo lako odvija, a sama vrata se mogu prilagoditi većini otvora kao leva ili desna. Sve ovo se rešava jednostavnim okretanjem vrata na licu mesta prema zahtevu samoga otvora gde se vrši montaža. Pre same ugradnje potrebno je proveriti zidarske otvore na licu mesta gde se vrata i ugrađuju.

Protivpožarna vrata - tehničke karakteristike    
 • štok tip Z i krilo vrata su izrađeni od pocinkovanog čeličnog lima
 • ispuna vrata je od kamene vune
 • pp vrata su bojena kvalitetnom poliester bojom približno RAL-u 7035
 • 3 šarke, od kojih su 2 sa kugličnim ležajem a jedna sa oprugom za samozatvaranje vrata
 • protivpožarna brava i cilindar dužine L=95mm marke CISA
 • čelićne kvake marke HOPPE presvučene PVC materijalom crne boje
 • debljina krila protivpožarnih vrata je 65mm
 • debljina štoka vrata je 70mm
 • termoekspandirajuća traka se nalazi po celom obimu štoka
 • vrata su reverzibijalna, što znači da se mogu postaviti kao leva i desna
 • otvaranje krila vrata je moguće pod uglom od 180°
 • atest instituta IMS na 90 minuta protivpožarnosti prema JUS U.J1.160